พช.ป่าพะยอม ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล /เทศบาล

เข้าชม 5 ครั้ง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.
นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลป่าพะยอม ตำบลลานข่อย ตำบลเกาะเต่า และตำบลบ้านพร้าว ณ ห้องประชุมอำเภอป่าพะยอม ชั้น 2
✏️โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. การเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรประจำปี 2565
3. การบริหารงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน
4. การติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระในเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 31 โครงการ
ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#CDD
#WorldSoilDay
#UNFAO
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม
(Visited 5 times, 1 visits today)