พช.ป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

เข้าชม 6 ครั้ง
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.45 น. นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลังเพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
✨โดยมี นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอป่าพะยอม เป็นประธานฯ โดยได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วนกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 และปล่อยแถวขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
📍ณ อาคารหน้าที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCD
พช.ป่าพะยอม: ข่าว
(Visited 6 times, 1 visits today)