พช.ป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

เข้าชม 11 ครั้ง

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมทำความสะอาดบริเวณลานวัด ณ วัดคลองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  โดยมีส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกนักปกครอง และประชาชนจิตอาสาตำบลเกาะเต่า เข้าร่วมกิจกรรม  50 คน

 

(Visited 11 times, 1 visits today)