พช.ป่าพะยอม ร่วมโครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 6 เมษายน 2564  เวลา 09.30 น.  นางสาวฮานีซ๊ะ  ฮาแว พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้นางณัชปภา สังข์เจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไสอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพร้าว และร่วมโครงการจัดทำแผนชุมชน และแผนเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 ของเทศบาลตำบลบ้านพร้าว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 65 คน  ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพร้าว

(Visited 6 times, 1 visits today)