การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่้งยืน

เข้าชม 30 ครั้ง

15 มีนาคม 2561 นางนางณัชปภา สังข์เจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลบ้านพร้าว ร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ บ้านบ่อทราย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

(Visited 30 times, 1 visits today)