กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม วันธรรมสวนะ อำเภอป่าพะยอม

เข้าชม 100 ครั้ง

วันที่  7  สิงหาคม  2560  เวลา 09.30 น.  นายสมชาย  บัวสองสี  พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม  วันธรรมสวนะ    โดยนายกองโทอดุลย์  ชูทอง  นายอำเภอป่าพะยอม ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ พุทธศาสนิกชน  ในพื้นที่ตำบลป่าพะยอม ร่วมกิจกรรม  ณ วัดประดู่หอม  หมู่ที่ 4  ตำบลป่าพะยอม  อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

(Visited 100 times, 1 visits today)