ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” บ้านหนำวัว หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะเต่า

เข้าชม 55 ครั้ง

18  กรกฎาคม  2560  สพอ.ป่าพะยอม และคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน บ้านหนำวัว หมู่ที่ 8  ตำบลเกาะเต่า  ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”  โดยได้ประชุมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 11 ราย เพื่อบริหารจัดการหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้นำไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา   และส่งมอบวัสดุสนับสนุนกิจกรรมบริหารจัดการหนี้ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 30 ครัวเรือน

(Visited 55 times, 1 visits today)