สพอ.ป่าพะยอม ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเต่า

เข้าชม 201 ครั้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสมชาย  บัวสองสี  พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม ติดตาม สนับสนุน กลุ่มสัมมาชีพแปรรูปผลไม้รวม ณ ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนลุงปลื้ม  หมู่ที่ 6  ตำบลเกาะเต่า  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง

(Visited 201 times, 1 visits today)