อำเภอป่าพะยอม ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 213 ครั้ง

วันที่  11  กรกฎาคม  2560  นายกองโทอิศรรัฐ  แสงมณี  นายอำเภอป่าพะยอม  มอบหมายให้นายพะเนตร  อุทัยรังษี  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอป่าพะยอม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  และการพิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกฯ ได้เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมอำเภอป่าพะยอม ชั้น 2

(Visited 213 times, 1 visits today)