การประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2560

เข้าชม 65 ครั้ง

3 กรกฎาคม 2560 เวลา14.30 น.คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2560 นำโดย นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตัดสินการประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2560 ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ตำบลลานข่อย  ณ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลลานข่อย บ้านควนยาว  หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย  โดยมีนายประภาส  บุญชนะ  กำนันตำบลลานข่อย ประธาน ศอช.ต.  และผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลลานข่อย และประชาชนในพื้นที่ตำบลลานข่อย ให้การต้อนรับ

(Visited 65 times, 1 visits today)