การประชุมการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุน กข.คจ.

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

        กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลกิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)ในการนี้นางรุ่งฤดี ชื่นชม พัฒนาการอำเภอพานทอง พร้อมด้วยพัฒนากร อสพ. นายธนู คงโต ประธานกองทุนกข.คจ. หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าประดู่  และนายผลวีริศ พิมพ์ใจชน เลขานุการ กองทุนกข.คจ. หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลอย เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง

(Visited 5 times, 1 visits today)