โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลกิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)

เข้าชม 12 ครั้ง

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564

          นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมน เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลกิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)ผ่านระบบการประชุมทางไกล(Video Conference)ในการนี้พัฒนการอำเภอพานทอง พัฒนากร อสพ. และทีมคู่หูคู่คิด เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง

(Visited 12 times, 1 visits today)