จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

       นางรุ่งฤดี ชื่นชม พัฒนาการอำเภอพานทองพร้อมด้วยนางฝ้าย จำปาทอง พัฒนากร และอสพ.ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยในการจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่งตามุข หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

(Visited 8 times, 1 visits today)