ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

เข้าชม 3 ครั้ง

วันที่ 15 กันยายน 2564

                ด้วยจังหวัดชลบุรี จัดประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านระบบ ZOOM MEETING ในการนี้นางรุ่งฤดี ชื่นชม พัฒนาการอำเภอพานทอง และพัฒนากร ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

(Visited 3 times, 1 visits today)