ประชุมชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

เข้าชม 47 ครั้ง

วันที่ 2 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง ประชุมชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่ที่ 4 ตำบลบางหัก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

(Visited 47 times, 1 visits today)