ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ

เข้าชม 49 ครั้ง

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมทีมนิเทศลงพื้นที่ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ โดยเฉพาะการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ในเขตพื้นที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

(Visited 49 times, 1 visits today)