ข่าวประชาสัมพันธ์

นางรุ่งฤดี ชื่นชม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพานทองสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง เบอร์โทรศัพท์ 081-8199763

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน