ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพน [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่2/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ “โครงการเสริมสร้าง และ พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน น [...]
อ่านเพิ่มเติม

เข้าพบนายช่างโยธา อบต.ดอนตาเพชรและอบต.หนองโรง เพื่อหารือ และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล “

วันที่ 5 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโด [...]
อ่านเพิ่มเติม

เข้าพบนายช่างโยธา ต.พังตรุ เพื่อหารือ และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล “

วันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโด [...]
อ่านเพิ่มเติม