ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

📢📢📢 ข่าวสาร พช. ณ อำเภอพนมทวน วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เว [...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ติดตามเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนับสนุนกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภ [...]
อ่านเพิ่มเติม