ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโรง หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลดอนตาเพชร

            วันพุธที่ 16 [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ด้านการทำผ้ามัดย้อมลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดย้อมลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตราชกัญญา” บนผืนผ้ามัดย้อม

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพน [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่2/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 5 เมาายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโด [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโ [...]
อ่านเพิ่มเติม