วมจัดทำกระทงเพื่อส่งเสริมสืบทอดวัฒนธรรมไทย และมีการจัดประกวดกระทง พร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ร่วมประกวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

CDD NEWS. พช.เล่าข่าว วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน (ผู้นำ อช.) และมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลทุ่งสมอจำนวน 2 ครัวเรือน

วันพุธ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน น [...]
อ่านเพิ่มเติม