🌱🌾”พัฒนากรพาชมแปลง โคก หนอง นา โมเดล”🌱🌾 (แปลงนายมนตรีและนางสุพรรณณี)

เข้าชม 16 ครั้ง

📣CDD NEWs @ Phanomthuan,Kanchanaburi
📣 พัฒนากรพาชม@สพอ.พนมทวน, จ.กาญจนบุรี
🗓 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565
🌱🌾”พัฒนากรพาชมแปลง โคก หนอง นา โมเดล”🌱🌾
🌱พัฒนากรพาชม@สพอ.พนมทวนวันนี้ ขอนำเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบฯ 3 ไร่ของ นายมนตรี สงวนศักดิ์ (ผู้ใหญ่มนตรี) หมู่ที่ 4 ตำบลพนมทวน และนางสุพรรณณี คุณพันธ์ ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
🍃ผลผลิตในแปลงเริ่มเจริญเติบโต อาทิเช่น กล้วย ฟัก ทุเรียน ไผ่ และข้าว เนื่องจากมีผลผลิตจำนวนมากจึงเริ่มขายและแบ่งปันให้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียง 🍌🌿🐟
🌈โดยมีฐานให้สามารถเรียนรู้ได้ ดังนี้
🌳สวนป่า 5 ระดับ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง
🌱การคลุมดินเพื่อปรับปรุงดิน อนุรักษ์ดินให้อุดมสมบูรณ์
💦 มีคันนาทองคำ ที่มีการปลูกต้นไม้ ไม้ผล ปลูกกล้วยเป็นไม้พี่เลี้ยง
🎣มีการเลี้ยงปลาในสระและคลองไส้ไก่
🌾 มีการปลูกข้าวเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนและแบ่งปัน
🍌 มีการแปรรูปกล้วยจากแปลง เป็นกล้วยตาก เพื่อต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้ต่อไป
Ep.1. https://youtu.be/KiYGLTizNYI
Ep.2. https://youtu.be/jwVRRyFTPU0
Ep.3. https://youtu.be/dozUuO2V-5Y

📜:📷 โดย สพอ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
🌱🐠💦🌳🌱🐠🌳💦
#โคกหนองนาโมเดล
#พื้นที่ต้นแบบ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
#กาญจนบุรี
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Changeforgood
#พัฒนาคือสร้างสรรค์

(Visited 16 times, 1 visits today)