🌈⭐️”อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”🌈⭐️

📣CDD NEWs @ Phanomthuan,Kanchanaburi
📣 พัฒนากรเล่าข่าว@สพอ.พนมทวน จ. กาญจนบุรี

⭐️วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565⭐️

🌈 ⭐️”อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”🌈⭐️

🏠 นางสาวศิริพร สอนใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรประจำตำบลพังตรุ) ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนยากจน ครัวเรือนนางป่าน สีแดง (ป้าป่าน) ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นครัวเรือนที่เจ้าหน้าที่ได้ลงไปพูดคุย ช่วยเหลือ ”สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้” ให้กับครัวเรือนเป็นงานรับจ้างในลักษณะของการพับผ้าประเคนที่เย็บแล้วมาลงบรรจุภัณฑ์

🧵ตอนนี้ป้าป่านรับงานพับผ้ากลับไปทำที่บ้านได้ประมาณ 2 เดือน โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวนและผู้ใหญ่บ้าน ทีมพี่เลี้ยงเข้าไปคอยติดตาม สนับสนุน และรับงานที่ป้าป่านทำไปส่งต่อ โดยหลังจากรับงานป้าป่านมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 2,000 บาท

🌈ครัวเรือนของป้าป่านเป็นตัวอย่างผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนผ่าน “Phanomthuan Model” ที่ต้องการช่วยให้ครัวเรือนยากจนได้รับความช่วยเหลือให้สามารถ “อยู่รอด พอเพียงและยั่งยืน”

🧡สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนททวน จังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบคุณคุณศุภิสรา เสริมสุข ผู้ประกอบการ OTOP ที่มอบโอกาสช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนยากจนและช่วยกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนร่วมกัน 🙏 🙇🏻‍♀️🙇🏻

💗“เราจะไม่ทิ้งใครข้างหลัง” 💗

📌 ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ขออนุญาตครัวเรือนของป้าป่านในการลงภาพเรียบร้อยแล้วค่ะ

📜:📷 โดย สพอ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

#แก้จน
#TPMAP
#กระเช้าศุภิสรา
#จตุพรสังฆภัณฑ์
#ยั่งยืน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน
#หนองโรง
#พนมทวน
#กาญจนบุรี
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พช
#พัฒนากร
#Changeforgood
#Communitydevelopment
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคมสร้างคนสร้างชาติ
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#พัฒนาคือสร้างสรรค์

(Visited 8 times, 1 visits today)