ผู้นำ อช. ส่งมอบความรัก ส่งมอบความสุข ครัวเรือนยากจน

⭐️พนมทวนชวนใจให้ชื่นชม⭐️

🌈 พัฒนากรเล่าข่าว @สพอ.พนมทวน🌈

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

💕“ผู้นำ อช. ส่งมอบความรัก ส่งมอบความสุข ครัวเรือนยากจน” 💕

🎨สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดยนายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวน มอบหมายให้ นางสาวศิริพร สอนใจ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ตำบลหนองโรงส่งมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนยากจนจำนวน 3 ครัวเรือน

🌈 ซึ่งทั้ง 3 ครัวเรือนที่ได้รับมอบถุงยังชีพเป็นครัวเรือนที่มีความเสี่ยงจะตกเกณฑ์ จปฐ. ปี2565 และเป็นครัวเรือนที่ตกมิติความยากจนด้านรายได้และความเป็นอยู่ตามโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

📷 ภาพ/ข่าว : สพอ.พนมทวน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน
#แก้จน
#TPMAP
#ผู้นำอช
#อาสาพัฒนาชุมชน
#กาญจนบุรี
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พช
#พัฒนากร
#Changeforgood
#Communitydevelopment
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคมสร้างคนสร้างชาติ
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#พัฒนาคือสร้างสรรค์

(Visited 11 times, 1 visits today)