ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

📣CDD NEWS @Phanomthuan📣 พัฒนากรเล่าเรื่อง@สพอ.พนมทวน

 

🗓 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

 

💰🏠”ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ”💰🏠

 

💰สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดย นายดำรง สมหอมพัฒนาการอำเภอพนมทวน มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ ขุนหลัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรประจำตำบลหนองโรงและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ณ บ้านบำรุงรักษ์ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 

👨‍👩‍👧‍👦โดยได้ดำเนินการพูดคุยกับคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านบำรุงรักษ์ ดังต่อไปนี้

 

✍️ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

✍️ทำแบบประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล

✍️วิเคราะห์ สาเหตุปัญหาในการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการ กข.คจ.

✍️แผนการพัฒนาจากเกณฑ์ที่ตัวชี้วัดไม่ผ่าน

 

💵โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนชุมชนภายในหมู่บ้านมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนในหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพได้

 

 

👨‍👩‍👧‍👦🏠💰👨‍👩‍👧‍👦🏠💰👨‍👩‍👧‍👦🏠💰

 

📷/📄: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน

 

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

#กองทุนชุมชน

#Mobileclinic

#หนองโรง

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน

#กาญจนบุรี

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#พช

#พัฒนากร

#Changeforgood

#Communitydevelopment

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคมสร้างคนสร้างชาติ

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

#พัฒนาคือสร้างสรรค์

(Visited 38 times, 1 visits today)