โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลหนองสาหร่าย

📢 CDD NEWS @ Phanomthuan

📢พัฒนากรเล่าเรื่อง @ สพอ.พนมทวน 📢

 

💕👩🏻โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลหนองสาหร่าย💕👩🏻

 

🕘 วันที่ 20 มีนาคม 2565

 

👉🏻สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดย นายดำรง สมหอมพัฒนาการอำเภอพนมทวน มอบหมายให้นางสาวศิริพร สอนใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลหนองสาหร่ายของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองสาหร่าย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสระลุมพุก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีภายในตำบลหนองสาหร่าย ดังนี้

 

🎤กิจกรรมบรรยายการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดในที่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาตนเองของสตรีภายในตำบล

 

🌱กิจกรรมต่อมาเป็นการเสริมสร้างการฝ่าวิกฤตโควิด – 19 ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

🌻สาธิตการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน และต้นผักสลัดกรีน

โอ๊คเพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนสตรีภายในตำบลหนองสาหร่ายจำนวน 80 คน

 

“สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบทบาทนำทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในชุมชน”

 

📷 ✍️ภาพ/ข่าว : สพอ.พนมทวน

 

💕👩🏻🌸💕👩🏻🌸💕👩🏻🌸

 

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#คณะกรรมการพัฒนาสตรี

#สตรีอาสา

#กาญจนบุรี

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#พช

#พัฒนากร

#Changeforgood

#Communitydevelopment

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคมสร้างคนสร้างชาติ

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

#พัฒนาคือสร้างสรรค์

(Visited 8 times, 1 visits today)