แก้ไขให้ตรงจุด เพื่อหลุดพ้นความยากจน อย่างยั่งยืน

📣CDD NEWS@Phanomthuan

📣 พัฒนากรเล่าเรื่อง @สพอ.พนมทวน

 

🗓 วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565

 

“ 🏡🎯แก้ไขให้ตรงจุด เพื่อหลุดพ้นความยากจน อย่างยั่งยืน 🏡🎯”

 

🪴เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ร่วมกับคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.อ.) ช่วยเหลือครัวเรือนนายประสงค์ รอดคำซึ่งเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์มิติความยากจนด้านรายได้และที่อยู่อาศัย

 

👉🏻ครัวเรือนดังกล่าวหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้สูงอายุ พิการ ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ บกพร่องทางการได้ยิน อาศัยอยู่กับลูกสาว 1 คนซึ่งมีความบกพร่องทางสติปัญญาและสภาพบ้านเรือนผุพัง ไม่มีความมั่นคง ลำบากต่อการดำเนินชีวิต

 

🌱 นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ลงพื้นที่บ้านนายประสงค์ รอดคำ หมู่ที่3 ตำบลดอนเจดีย์ เพื่อสำรวจสภาพบ้านเรือนและได้ทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้าเนื่องจากสายไฟฟ้าเก่าและชำรุดเพราะอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อให้ครัวเรือนนายประสงค์ รอดคำและลูกสาวมีชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

🏡🌱🎯🏡🌱🎯🏡🌱🎯

 

📷/📄: สพอ.พนมทวน

 

#แก้จน

#ขจัดความยากจน

#ครัวเรือนยากจน

#TPMAP

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน

#กาญจนบุรี

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#พช

#พัฒนากร

#Changeforgood

#Communitydevelopment

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคมสร้างคนสร้างชาติ

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565

#พัฒนาคือสร้างสรรค์

(Visited 8 times, 1 visits today)