วมจัดทำกระทงเพื่อส่งเสริมสืบทอดวัฒนธรรมไทย และมีการจัดประกวดกระทง พร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ร่วมประกวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

เข้าชม 54 ครั้ง
📣CDD NEWS. พช.เล่าข่าว🌷🌷
📍วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
🍃สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดย นายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) ร่วมจัดทำกระทงเพื่อส่งเสริมสืบทอดวัฒนธรรมไทย และมีการจัดประกวดกระทง พร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ร่วมประกวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
🌱ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน ได้ร่วมตระหนักส่งเสริมค่านิยมนิยมในองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน ABC DEF S&P และการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย ในการประกวดกระทงครั้งนี้ได้รับเกีรยติจาก นางณัฐรินีย์ สบายยิ่งดลเดช ปลัดอำเภอพนมทวน เป็นกรรมการตัดสิน พร้อมมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดกระทง
(Visited 54 times, 1 visits today)