พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี

เข้าชม 13 ครั้ง
📣CDD NEWS. พช.เล่าข่าว🌷🌷
📍วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบแก่นายอำเภอ และมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเข็มกองทุนแม่ของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารอำนวยการ ภายในพื้นที่พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ คันธารราฐอนุสรณ์ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ในโอกาสนี้ นายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวน ได้ดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี 2547 – ปัจจุบัน มีกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งหมด จำนวน 26 กองทุน มีต้นกล้ากองทุนแม่แผ่นดิน ปี 2564 จำนวน 1 กองทุน รวมทั้งสิ้น 27 กองทุน ซึ่งได้กำหนดจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ให้แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหลุมหิน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ในวันนี้ โดยมี นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564
โดยการจัดพิธีในวันนี้ ท่านนายอำเภอพนมทวน ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับหมู่บ้านที่รับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขอให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้น้อมนำปรัชญามาใช้ในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนต่อไป และเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
(Visited 13 times, 1 visits today)