ประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอพนมทวน

เข้าชม 13 ครั้ง
วันพฤหัสบดี 4 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนมทวน (ชั้น 2)
ประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอพนมทวน
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดยนายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวน พร้อมด้วยนางสาวโสภิณ กลีบจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด ดำเนินการประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน “ฟ้าทะลายโจรปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชชนนีพันปีหลวง และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน
(Visited 13 times, 1 visits today)