จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน (ผู้นำ อช.) และมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลทุ่งสมอจำนวน 2 ครัวเรือน

เข้าชม 7 ครั้ง

วันพุธ 3 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดยนายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวน พร้อมด้วย นางสาวศิริพร สอนใจ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน (ผู้นำ อช.) ไตรมาสที่ 4/2564
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งสมอ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ในการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมแบบสัญจร โดยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน (ผู้นำ อช.) ทั้ง 6 ตำบลได้เดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลทุ่งสมอจำนวน 2 ครัวเรือน

(Visited 7 times, 1 visits today)