สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “CDD DAY 2021 รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564

เข้าชม 41 ครั้ง
วันที่ 27 กันยายน 2564
🌷เพราะคุณคือความภาคภูมิใจ ของพวกเราชาว พช. 🌷
📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดย นายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด ผู้นำชุมชน และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมงาน CD DAY 2021 รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในงาน และนางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานดังกล่าว ณ หอประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔
📌๑.การเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒ (ระดับจังหวัด)
🏡ประเภทหมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหาร
🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน
📌๒.การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
🏠ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับจังหวัด รางวัล
🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ นางพิศมัย ดอนเจดีย์ บ้านเลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๗
ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
📌๓.การประกวดนักพัฒนา ๓ ประสานสร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวทั่วกาญจน์ต้านโควิด(COVID-19) ประจำตำบลที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔
💐รางวัลชมเชย ทีมนักพัฒนา ๓ ประสานอำเภอพนมทวน
ในโอกาสนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล โดยถือเป็นความภาคภูมิใจ เป็นขวัญกำลังใจในการทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการสร้างความกินดี อยู่ดี ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 41 times, 1 visits today)