🥰โคก หนอง นา ป้าสมนึก🥰 🤎สองเดือนผ่านไป มีอะไรในโคก หนอง นา🤎 📌แปลงโคก หนอง นา นางสมนึก วงเวียน ตำบลพังตรุ

👍แปลงโคก หนอง นา นางสมนึก วงเวียน ตำบลพังตรุ หลังจากระยะเวลาผ่านไปเกือบ 2 เดือนพบว่า ภายในแปลงดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายส่วน ดังนี้ 🌱
🐟🐟 1. ในสระน้ำ มีการเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิม โดยมีอายุปลาประมาณ 2 เดือนและสามารถบริโภคได้อีกประมาณ 3 เดือน ซึ่งมีการเลี้ยงไว้ทั้ง 2 สระ จำนวนประมาณ 20,000 ตัว ในบ่อที่เลี้ยงปลาไว้จะมีการทำเเซนด์วิชปลาและแหนแดงซึ่งทำให้ลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยง มีการปลูกผักบุ้งในสระ
🥦🌽 2. บริเวณรอบสระทั้ง 2 บ่อ มีการปลูกพืชยืนต้น เช่น ยางนา ตะเคียน สัก และมีการปลูกพืชระยะสั้น เช่น ฟักทอง ข้าวโพด ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้แล้วบางส่วน
🌳🌳 3. บริเวณโคก มีการปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน มะนาว ยางนา น้อยหน่า และพบว่าหลังจากที่ได้ห่มดินแล้ว วัชพืชขึ้นน้อย ดินมีความชื้น ไม่เเข็งเหมือนหลังขุดเสร็จใหม่ๆ
🌾🌾4. บริเวณพื้นที่นา มีการปลูกข้าวแบบปลอดสารพิษ ข้าวมีการเจริญเติบโตได้ดี บางส่วนเริ่มมีการออกรวง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในอีก 2-3 เดือน ซึ่งผลผลิตที่ได้ถือว่าเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนและรอบๆบริเวณคันนามีการปลูกไม้ผล เช่นขนุน มะละกอ และไม้ดอก
🥬🥒5. บริเวณหลุมพอเพียงและเพอร์มาคัลเชอร์ มีผลผลิตจากพืชผักสวนครัวระยะสั้นที่สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วบางส่วน อาทิเช่น พริก มะเขือ โหระพา กะเพรา ตะไคร้ และฟ้าทะลายโจร ช่วยให้ทางเจ้าของแปลงได้นำพืชผักเหล่านี้ไปประกอบอาหารในครัวเรือนและแบ่งปันในชุมชน ทั้งนี้ทางเจ้าของเเปลง ยังขอขอบคุณทางกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้นำโครงการนี้มาให้ ซึ่งเป็นการช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน

(Visited 8 times, 1 visits today)