🥰โคก หนอง นา สวนป่า ลุงวี🥰 🤎จากผักตบที่ไร้ค่า สู่ปุ๋ยหมักที่โคกหนองนา🤎 📌แปลงโคก หนอง นา นายนาวี ปรางจโรจน์ ตำบลพังตรุ

 

👍 นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลพังตรุ ร่วมกับ นายนาวี ปรางจโรจน์ เจ้าของแปลงโคก หนอง นา ตำบลพังตรุ ร่วมกันทำแซนด์วิชปลา โดยใช้ลำไม้ไผ่ปักลงไปถี่ ๆ ให้เป็นวงกลม ใส่ฟาง ผักตบชวา หรือใบไม้สุมลงไป ย่ำให้แน่น ใส่ปุ๋ยคอก และรดน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ โดยทำสลับกันเป็นชั้น ๆทิ้งไว้สักระยะจุลินทรีย์ในปุ๋ยคอกและน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพจะช่วยย่อยเศษพืช ทำให้เกิดแพลงก์ตอน หนอน และไรแดง ขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นอาหารชั้นดีของปลาและสัตว์น้ำทุกชนิด ช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยง 🌱

👍 นายนาวี ปรางจโรจน์ เจ้าของแปลง ได้นำผักตบชวาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินำมาเป็นปุ๋ยหมัก โดยนำผักตบชวาที่เอาขึ้นจากน้ำ นำมากองเป็นชั้นๆ นำฟางมาห่มไว้ แล้วโรยด้วยมูลวัว แล้วปิดทับด้วยฟางอีกรอบเป็นชั้นๆ ซึ่งจะตั้งไว้ประมาณ 60 วัน ให้เกิดการย่อยเป็นการเพิ่มมูลค่าของผักตบชวาให้มีองค์ประกอบ ธาตุอาหารหลักครบ คือ ไนโตรเจน 2.05% ฟอสฟอรัส 1.1% โปแตสเซียม 2.5% ธาตุทั้งสามอย่างนี้จำเป็นแก่การเจริญเติบโตของพืช
🤎ลดรายจ่าย🤎 ลงแรงโดยไม่ต้องลงทุน 1 ไร่ให้ได้ 1 ล้าน🤎

(Visited 5 times, 1 visits today)