โคก หนอง นา นำพา สู่ความยั่งยืน 📌แปลงโคก หนอง นา นายอดุลยกฤช ยังดี ตำบลดอนเจดีย์

 

👍นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับ นายอดุลยกฤช ยังดี เจ้าของแปลงโคก หนอง นา ตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกันทำน้ำหมักชีวภาพแบบสังเคราะห์แสง โดยมีวิธีการทำวิธีทำดังนี้ คือเริ่มจาก ตอกไข่ใส่ถ้วยแล้วเติมน้ำปลาลง 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันนำน้ำใส่ขวดขนาด 5 ลิตร ไปตากแดดประมาณ 4-5 วัน ก่อนเติมไข่ไก่ที่เตรียมไว้ลงไป 1 ช้อนโต๊ะ แล้วนำไปตั้งไว้ในบริเวณกลางแจ้งที่มีแดดส่งถึงทุกวัน ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพคือช่วยตรึงไนโตเจนในดิน เพิ่มไนโตเจนให้กับพืช เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรง ป้องกันพืชโดยการทำลายจุลินทรีย์ไม่ดีในดิน ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืช และยังสามารถใช้กับนาข้าวช่วยเร่งการแตกกอของข้าว ทั้งนี้ทางเจ้าของแปลงยังแบ่งปันผักและไข่ไก่ที่เลี้ยงไว้ภายในแปลงให้กับน้องๆนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอีกด้วย 🌱

(Visited 5 times, 1 visits today)