โครงการกลุ่มสัมมาชีพชุมชนตำบลรางหวาย

เข้าชม 130 ครั้ง

วันพุธที่ 30 มิถุนายน  2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดยนายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวน นางสาวจิราพร วรรณเวช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ดำเนินโครงการกลุ่มสัมมาชีพชุมชนตำบลรางหวาย โดยมีนายวันชัย   ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  ณ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านนาทราย หมู่ที่ 18 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยทาง  ได้จัดกิจกรรมสาธิตการทำขนมจำนวน 3 ชนิด คือ ขนมข้าวต้มมัด   ขนมสาคู  และขนมบัวลอยไข่หวาน แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม คือครอบครัวสัมมาชีพชุมชน จำนวน 20 ครอบครัว ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน

สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเรือน ตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 130 times, 1 visits today)