กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านตำบลดอนตาเพชร

เข้าชม 32 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 1  กรกฎาคม  2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดยนายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวน นางสาวศุภรัตน์ แซ่อื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านตำบลดอนตาเพชร ณ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านหนองระหงษ์ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยทาง  ได้จัดกิจกรรมสาธิตการทำหมูกระจก และการทำไม้กวาดทางมะพร้าว แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม คือครอบครัวสัมมาชีพชุมชน จำนวน 25 ครอบครัว ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน

สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเรือน ตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 32 times, 1 visits today)