กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564

เข้าชม 13 ครั้ง

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดยนายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวน นางสาวศุภรัตน์ แซ่อื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ว่าที่ร.ต.สวัสดิ์ ขุนหลัด  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  โดยได้รับเกียรติจากนายพิรัช ราชสุภา เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ และ ด.ต. พีรเชษฐ์  คำแดงกุลวัฒน์ เป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการฯ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน กิจกรรมตั้งปณิธานความดี และการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 13 times, 1 visits today)