ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโรง หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลดอนตาเพชร

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดย นายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวน พร้อมด้วยนางสาวศุภรัตน์ แซ่อื้อ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์ ขุนหลัด ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นายเสริมศักดิ์ ทองเกียรติ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโรง หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 23 times, 1 visits today)