โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ด้านการทำผ้ามัดย้อมลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดย้อมลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตราชกัญญา” บนผืนผ้ามัดย้อม

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดย นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน พร้อมด้วยนายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวน นางสาวศุภรัตน์ แซ่อื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ด้านการทำผ้ามัดย้อมลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดย้อมลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตราชกัญญา” บนผืนผ้ามัดย้อม โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลดอนตาเพชร ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกอก ม.5  ตำบลดอนตาเพชร ช่วงเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) และอบรมเชิงปฏิบัติการฯกระบวนการย้อมผ้าและการสร้างลายมัดย้อม ช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติการทำผ้ามัดย้อม

(Visited 69 times, 1 visits today)