ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่2/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดยนายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวนพร้อมนางสาวจิราพร วรรณเวช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่2/2564  ณ ห้องประชุมอำเภอพนมทวน (ชั้น2) ที่ว่าการอำเภอพนมทวน  โดยมีนายพิรัช ราชสุภา ปลัดอาวุโสอำเภอพนมทวน เป็นประธานในที่ประชุมฯ ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด 2019 จากนั้นได้ให้พัฒนากรบรรจุใหม่ 2 คนคือ ว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ ขุนหลัด และ นายเสริมศักดิ์ ทองเกียรติ ได้แนะนำตัวในที่ประชุมฯ ต่อมานางสาวจิราพร วรรณเวช เลขาฯ ได้ชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ การชำระหนี้ การพักชำระหนี้ของกองทุนฯ และได้นำเสนอรายละเอียดโครงการที่ขอรับการสนับสนุน กองทุนฯ ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่

  1. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการทำผ้ามัด ย้อมลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดย้อม ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” บนผืนผ้ามัดย้อม
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงกับการดูแลสุขภาพ

ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 กลุ่ม

  1. โครงการปลูกผักผสมผสาน

ที่ประชุมได้รับรองในหลักการและให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื่อนำเสนอจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมฯ ได้เน้นย้ำให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนกองทุนฯประเภทเงินอุดหนุนในส่วนที่ยังคงเหลืออยู่

 

(Visited 27 times, 1 visits today)