กิจกรรม ประชุมสัญจรผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน (ผู้นำ อช.) ไตรมาส ๓

วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดยนายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน (ผู้นำ อช.) ไตรมาสที่  ๓/๒๕๖๔ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนสระ หมู่ที่ ๗ ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ในการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมแบบสัญจร โดยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน (ผู้นำ อช.) ทั้ง ๖ ตำบลได้เดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลพนมทวนจำนวน ๒ ครัวเรือน

 

(Visited 23 times, 1 visits today)