โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลพังตรุ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดย นางสาวศิริพร สอนใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวศุภรัตน์ แซ่อื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติ อำเภอพนมทวน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลพังตรุ โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลพังตรุ ณ วัดพังตรุ ตำบลพังตรุ ช่วงเช้าเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ ช่วงบ่ายเป็นการทำเจลแอลกฮอล์ว่านหางจระเข้ ได้รับเกียรติจากนางพวงพยอม ศรีสันต์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 31 times, 1 visits today)