การประกวดวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

เวลา 10:00 น. ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประกวดวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อนอำเภอพนมทวน ม.9 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยมี นายวันชัย  ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายอบต.ดอนตาเพชร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และกลุ่มเครือข่ายแปลงใหญ่เมล่อนอำเภอพนมทวน เข้าร่วมการประกวดฯและรอต้อนรับคณะกรรมการฯดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

(Visited 150 times, 1 visits today)