โครงการยกระดับมาตรฐานหัตถอุตสากรรม ช่างตีมีดพื้นบ้าน จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 5 เมษายน 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดย นางสาวศิริพร สอนใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนาดิจิทัล อำเภอพนมทวน ได้เป็นวิทยากร โครงการยกระดับมาตรฐานหัตถอุตสากรรม ช่างตีมีดพื้นบ้าน จังหวัดกาญจนบุรี กระบวนการ รูปแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน (ครั้งที่2)

ณ ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 18 times, 1 visits today)