โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 31 มีนาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดย นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน พร้อมด้วยนายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวน และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด ร่วมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ณ บ้านบ่อหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลดอนตาเพชร  อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 7 times, 1 visits today)