ร่วมรับฟังการประชุมเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นนิติบุคคล บ้านวังรัก ม.7 ต.หนองโรง

วันที่ 30 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดยนายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวนพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด ดำเนินการประชุมสมาชิกสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านวังรัก เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นนิติบุคคล โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากเจ้าหน้าที่ ธกส.สาขาจังหวัดกาญจนบุรีและสาขาพนมทวน ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว..

ณ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านวังรัก หมู่ที่ 7 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

(Visited 42 times, 1 visits today)