กิจกรรมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.ดอนตาเพชร

วันที่  25 มีนาคม 2564  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดย นายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอพนมทวน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน การทำไม้กวาดทางมะพร้าว โดยมีวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและชาวบ้านเข้าร่วมจำนวน 25 คน

ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 11 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 81 times, 1 visits today)