กิจกรรมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ต.พังตรุ

วันที่ 25 มีนาคม 2564  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดย นางสาวศิริพร สอนใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวศุภรัตน์ แซ่อื้อ นักวิชาการพัฒนาการชุมชนปฏิบัติการ อำเภอพนมทวน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน การทำน้ำยาล้างจาน โดยมีวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและชาวบ้านเข้าร่วมจำนวน 25 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 13 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 19 times, 1 visits today)