กิจกรรมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.พังตรุ

วันที่ 24 มีนาคม 2564  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน นำโดย นายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอพนมทวน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน การทำเปลจากเศษผ้า โดยมีวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและชาวบ้านเข้าร่วมจำนวน 25 คน
ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 6  ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 39 times, 1 visits today)